Internationale bestsellere – distribution


Dette er den femte artikel i serien om, hvordan jeg laver internationale bestsellere. Denne gang skal det handle om distributionen.


Terminologi

Lad mig indledningsvis sikre at vi har terminologien på plads. Jeg opdeler hele idé-, skrive- og udgivelsesprocessen – fra jord til bord – i fire hovedaktiviteter:

  • Idé og tilblivelse
  • Produktion
  • Distribution
  • Markedsføring

Som selvudgivende forfatter står man for alle hovedaktiviteterne, men kan sagtens engagere freelancere til at varetage mange af delaktiviteterne, hvilket jeg i vid udstrækning gør.

Når nogen spørger mig om jeg udgiver mine bøger på Amazon, så må jeg ile til med en præcision. Udgiver er den der har rettighederne til værket, og det er i mit tilfælde TBK Publishing®, som jeg ejer 100%. Amazon er ikke en udgiver, men en boghandler (og distributør). De tilbyder en lang række services der kan få dem til at minde om et forlag, men det er de ikke.

I det hele taget er begrebet at udgive blevet noget diffust. Et forlag udgiver bøger, men mange forfattere oplever at deres forlag for eksempel ikke investerer i markedsføring. I Danmark er det ikke forlagene der distribuerer bøger. Det gør DBK, Dafolo og Publizon. Jeg er derfor af den opfattelse, at min terminologi med de fire hovedaktiviteter er mere dækkende end hvis vi blot bruger udtrykket at udgive.

Et godt råd til selvudgiveren: Sørg selv for ISBN-numrene til dine bøger. Dem får du på det danske ISBN-kontor. Hvis du benytter dig af andres tilbud om tildeling af ISBN-numre, kan du løbe ind i mange problemer, når du vil skifte distributør. Don’t do it!

Distribution

Distribution er den aktivitet der skal sikre, at bøgerne kan bestilles af og leveres til boghandlerne og andre der betjener læserne. Boghandlerne kan være fysiske butikker som Bog og Idé i Danmark og Barnes & Noble i USA, eller det kan være internetportaler som Saxo, Tales og Amazon.

Jeg har ingen forventning om at de fysiske boghandlere bestiller mine bøger hjem og stiller dem op på hylden med en formodning om, at der kommer kunder forbi, ser dem og køber dem. Det skal til gengæld være muligt for enhver boghandler i verden at slå op i sit system, finde min bog og bestille den til levering indenfor få dage.

Og det er det.

Hvordan beskriver jeg nedenfor.

På samme måde ønsker jeg at sikre at mine bøger findes på så mange internetportaler som muligt. Den opgave er mere overkommelig, fordi internetportalerne er interesserede i at have så mange bøger som muligt repræsenteret, og fordi de i modsætning til de fysiske boghandlere ikke behøver at have bøgerne liggende på lager.

Amazon

Man kan mene hvad man vil om en global og aggressiv mastodont som Amazon, men for en selvudgivende forfatter som mig er det en Guds gave.

Når du lægger dine bøger op til distribution via Amazon Kindle Direct Publishing (KDP), bliver de automatisk tilgængelige på Amazons portaler i USA, Canada, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, Holland, Tyrkiet, Japan, Indien, Brasilien, Mexico, Australien og nu også i Sverige. Hertil kommer at Amazon via sine portaler leverer til over 100 andre lande. Mine bøger bliver købt på alle portalerne, men langt det største salg, cirka 50%, sker fra amazon.com i USA.

Salget fordeler sig nogenlunde ligeligt mellem det digitale og det trykte format, men da trykningen er noget Amazon tager sig af, er jeg grundlæggende indifferent overfor hvilket format læserne foretrækker. For en forfatter der skriver business-bøger til et engelsklæsende publikum, er Amazon den perfekte distributionsplatform. De optræder både som distributør (engros) og detailhandel.

Som dansker kan jeg ikke udgive lydbøger direkte via Amazon, men via Author’s Republic kommer de alligevel med på deres portaler.

Royalty

Royaltypolitikken på Amazon er ret enkel.

e-bøger: Hvis din nettopris (før moms) er under $10 er royalty til forfatteren 70%. Der fratrækkes også et lille beløb ($0,15 per megabyte), der afhænger af bogens størrelse, inden royalty beregnes.

Hvis din nettopris er over $10 er royalty 35%.

Det animerer naturligvis til at man holder sin pris på e-bøgerne under $10, hvad jeg har valgt. Andre, specielt kendisser, tager langt mere end $10. Jeg diskuterer min prispolitik i detaljer, når jeg skriver om markedsføringen.

Hvis du vælger KDP Select og dermed giver Amazon eneret til e-bogsudgaven kan du opnå en række fordele, der specielt er attraktive på udgivelsestispunktet. Også det kommer jeg tilbage til når jeg diskuterer marketing.

Trykte bøger: Royalty på trykte bøger solgt direkte til forbrugere er 60%. Vælger du expanded distribution (til biblioteker og andre udsalgssteder) er royalty på den del 40%. Jeg benytter ikke Amazons expanded distribution, fordi jeg betjener biblioteker og andre boghandlere via IngramSpark (se senere).

Amazon tilbyder Print-on-Demand, hvilket jeg har valgt at benytte.

Trykomkostningen beregnes ud fra formlen $0.85 (fast gebyr) + $0.012 per side.

For en bog på 300 sider giver det en trykomkostning på $4.45 for paperback versionen.

Hvis du sætter salgsprisen til $19.99 bliver din royalty beregnet som følger:
$19.99 x 70% = $13.99 – $4.45 = $9.54
For expanded distribution ser regnestykket således ud:
$19.99 x 40% = $8.00 – $4.45 = $3.55

Amazon tilbyder nu også at trykke hardcoverudgaver i Print-on-Demand. Det kræver en ny udgave af omslaget og et nyt ISBN-nummer i manuskriptet. Jeg har netop frigivet to af mine bøger i hardcover og er spændt på at se om det giver ekstra salg.

IngramSpark

Min anden hoveddistributør er IngramSpark, der betjener boghandlere, fysiske som virtuelle, i det meste af verden. I modsætning til Amazon forlanger IngramSpark et mindre gebyr ($50) for oprettelsen af en bog og for rettelse af manuskripter, ligesom det koster et mindre beløb at blive medtaget i deres katalog over nye bøger. IngramSpark er engrosdistributør og har ikke selv detailhandel.

Jeg tager samme vejledende udsalgspris på IngramSpark som på Amazon og giver detailhandleren 45%, men ikke returret. På Going Global on a Shoestring, der har vejledende udsalgspris på $19.99, er min fortjeneste efter fratrækning af trykomkostninger $4.89.

Author’s Republic

Lydbøger er blevet meget populære, men som jeg nævnte i den forrige artikel, så er der en række udfordringer med at lave lydbogsversioner af fagbøger. Nu har jeg imidlertid indspillet Building Successful Partner Channels og lagt den op til distribution via Author’s Republic. Herfra kommer den ud på stort set alle platforme, hvor de fleste køber eller streamer deres lydbøger.

Udfordringen med lydbøger er alene relateret til produktionen, så snart den er på plads, klarer Author’s Republic resten.

Danmark

Jeg var helt fra starten klar over, at Danmark ikke er mit primære marked. Mine bøger sælger pænt herhjemme, men nichen jeg skriver til er meget lille. Damgaard-bogen, som er den eneste bog jeg indtil videre har skrevet på dansk, har til dato solgt knap 3.000 eksemplarer og sælger fortsat nogle eksemplarer hver måned.

Danmark er et lille lukket marked med sine egne distributionskanaler.

Mine trykte bøger distribueres af DBK med hvem TBK Publishing® har en forlagsaftale. Mit salg i Danmark er trods alt stort nok til, at denne model kan svare sig. Har man et meget beskedent salg kan man stedet vælge BookBox-løsningen.

Via min aftale med DBK har jeg også en konto på BogPortalen, hvor jeg opretter mine bøger, så de er synlige for boghandlerne (fysiske og virtuelle). Det er også på BogPortalen, at jeg styrer den rabat, som boghandlerne får. Min standard er 35% uden returret, men jeg laver mange andre aftaler, hvor jeg både tilbyder returret og giver langt højere rabatter. Det afhænger helt af hvilke vilkår en boghandler er frisk på at indgå.

I nogle få tilfælde har jeg tilbudt kommissionsaftaler, hvor boghandlerne først betaler mig, når bøgerne er solgt. Det er en lidt administrationskrævende model, men har givet et fornuftigt salg, ligesom den kan bruges aktivt i markedsføringen.

E-bøgerne og lydbøger distribueres via Publizon i Danmark.

De tekniske specifikationer på lydbøgerne er forskellige fra Author’s Republic, men vejledningerne er fine, og det tager en time eller to at få det på plads.

Jeg har et betydeligt direkte salg, dvs. at personer og virksomheder henvender sig for at købe flere eksemplarer af mine bøger. Tidligere havde jeg selv et lille lager, som jeg kunne bruge til den type ordrer. Det er jeg holdt op med.

I stedet benytter jeg DBKs leverance med følgeseddel, hvorefter de klarer pakning og forsendelse. Ved større ordrer bestiller jeg hos trykkeriet og får dem til at sende bøgerne direkte til kunden. Da prisen ved direkte salg aftales individuelt med kunden, og jeg ikke skal betale nogen avance til en forhandler, kan jeg holde en særdeles fornuftig indtjening på den aktivitet.

Afsluttende bemærkninger

Som selvudgiver er den fysiske og digitale distribution nok den simpleste af de fire hovedaktiviteter. Distribution af bøger (tryk, digitalt og lyd) er sat i system og tilbydes som selvbetjeningsløsninger, der er nemme og overraskende billige at benytte. At en bog er til at få fat i, uanset hvor på kloden læseren opholder sig, og i det format hun foretrækker, er en forudsætning for, at den kan blive købt. Men det er ikke nogen garanti for et salg. Det kræver markedsføring, som er emnet for de næste artikler.

En kommentar til “Internationale bestsellere – distribution

  1. Pingback: Internationale bestsellere - produktionen | Ord -> følelser -> adfærd

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.