Afvikling af skattefinansierede støtteordninger til erhvervsvirksomheder kan af gode grunde kun ske fra politisk hold. Det drejer sig om at foretage et sjældent set kirurgisk indgreb på finansloven....