Kongeord

Det officielle danske kongevåbnet

Startede vi indretningen af vores samfund i dag, ville vi ikke vælge et arveligt monarki som landets ledelsesform. Med mulighederne for at vurdere de styreformer, andre lande har, ville vi nok vælge noget i retning af den finske.

Men nu har vi et monarki, og med en konge eller dronning i rollen som landets øverste repræsentant og uden reel indflydelse på det politiske niveau, fungerer det godt. Det skyldes alene de personer, som de seneste mange år har varetaget opgaverne og ikke institutionens formelle grundlag, som vi da også forud for Margrethes tiltræden skyndsomst måtte justere. Ellers var hun ikke blevet dronning.

Jeg er som så mange andre i dette land ikke-praktiserende republikaner. Så længe det fungerer, og de kongelige gider, så er det fint med mig. Den pris, jeg betaler for at leve med en institution, der strider mod alle de principper vores samfund bygger på, er intet at sammenligne med den pris, de kongelige betaler. Set med mine øjne lever de i et forgyldt fængsel.

Foretrukne formater

Da jeg hørte om bogen, Kongeord, gik jeg øjeblikkeligt på nettet for at købe den elektroniske version. Blot for at erfare at den kun fandtes som papirbog. Sikrer en konge af i morgen ikke at hans undersåtter kan delagtiggøres i hans ord uanset, hvordan de foretrækker at nå dem? På papir, på e-bogslæseren eller i hovedtelefonerne.

Nej, det gjorde han ikke.

Men nu er den kommet som e-bog, så ros for det.

Kongeord

Bogen er en Readers Digest version af de komplekse tanker, der må være forbundet med at skulle varetage opgaven som landets formelle regent. Det er positivt, for det muliggør, at de fleste kan læse med. Efter salget at dømme kommer det også til at ske. Den bliver nok årets bestseller.

Jeg skal ikke vurdere, om det er en god, en dårlig eller blot en middelmådig bog. Det er jo ikke et værk med litterære ambitioner, men kongens tanker om sin rolle, og hvordan han er nået frem til at glæde sig til den. Til gengæld synes jeg godt, man kan bruge indholdet til at vurdere noget om kongen. Hvad er han for en starut, og hvordan har han tænkt sig at forvalte posten?

Al den stund er det efter hans eget ord business as usual, så lover det vel godt (kongen benytter overraskende mange engelske udtryk, som i bogen er skrevet med kursiv). Fra hvad jeg kender til via medierne, virker han som en fornuftig og sympatisk person. Det forhold, at han havde svært ved at finde sig til rette med sin kommende rolle, taler i min optik også til hans fordel. Jeg foretrækker magthavere, der ikke bryder sig om magten.

Ham gud er svær at få smidt ud

Ham gud
Han er eddermame svær at få smidt ud
Han er streng;
Men så forbandet uerfar′n
Han har aldrig
Nogensinde været barn.
Citat fra Trilles sang Øjet

I bogens afsnit om sit forhold til religion understreger kongen indledningsvis, at han er den eneste dansker, der ikke har religionsfrihed. Han skal med andre ord tro på den version af kristendommen som repræsenteres af den Danske Folkekirke, hvis overhoved han også automatisk er.

Forestil dig lige, at der er forhold i dit eget liv, hvor du ikke har lov til at blive klogere eller skifte mening!

Ifølge bogen tror kongen på gud og mener, at vi bygger vores samfund på kristne værdier. Han gør faktisk mere ud af det, end han behøvede, og fortæller også hvordan, han indoktrinerer sine børn om samme. Jeg ved det. Indoktrinering er et stærkt ord. Men, alle kongens og dronningens fire børn skal stå klar til at overtage tronen, og i så fald bliver de også kirkens overhoved. Heller ikke de har reelt den religionsfrihed, som vi andre nyder. De skal med andre ord fra barnsben vænne sig til tanken. Enten tror de på den danske folkekirkes gudsopfattelse, eller også må de melde sig ud af arvefølgen.

Efter min opfattelse bygger vores samfund ikke på kristne værdier, men på sekulær humanisme. De værdier og rettigheder vi værner om, og den velstand og velfærd vi i dag nyder, er skabt ved til stadighed at bekæmpe religionens og kirkens magt. Mon der er en sammenhæng mellem, at de nordiske lande er blandt de rigeste i verden og har de lykkeligste befolkninger, og at det er her religion og kirke fylder mindst?

Hvis noget skal laves om ved monarkiet, så må det være, at kongen ikke behøver at være kirkens overhoved. Ingen bør tvinges til at skulle tro på noget for hvilket, der ikke kan føres nogen som helst beviser, og hvor konsekvensen ved et fravalg i øvrigt er lig med nul. Det påvirker ikke nogen af os, hvad de kongelige måtte vælge at tro på af overnaturlige væsener eller kræfter. Det må være deres eget valg.

Gud bevare Danmark

Foto: Keld Navntoft, Kongehuset ©

Vi er blandt de lande i verden, hvis befolkning lægger mindst vægt på religion. Langt de fleste er de facto ateister og blandt dem, der fortsat mener, at der findes et eller andet, kan du ikke få konsistente svar på, hvad det nærmere skulle være. Kun meget få har læst så meget på lektien (Biblen), at de med nogen rette kan hævde, at der skulle være noget der, der er værd at sætte sin lid til.

At religion forgifter sindene får vi dagligt dokumenteret. Jeg skal ikke afvise, at nogen kan finde værdi i at tro på noget overnaturligt, men historien viser, at de fleste har svært ved at holde det for sig selv. Fundamentalistiske muslimer i Mellemøsten, kristne i USA og jøder i Israel forpester dagligt tilværelsen for deres medborgere.

Derfor skuffer det mig, at kongen i bogen proklamerer, at nytårstalen fortsat skal slutte med et “Gud bevare Danmark”. Det er helt og aldeles forkert. Det er danskerne, der skal bevare, men også udvikle Danmark. Det er os, der har ansvaret og pligten.

Jeg tror på kongen

Foto: Dennis Stenild, Kongehuset ©

Jeg vil anbefale alle danskere at læse Kongeord. Uanset hvad vi hver især måtte mene om monarkiet, så slipper vi ikke så nemt af med det. Derfor må vi glæde os over at have en monark, vi kan respektere og synes om. Med Kongeord kommer kong Frederik godt fra land. Der er (udover det religiøse) ikke meget man kan være uenig i.

Nu må vi se hvordan, han og familien omsætter ordene til handling. Når alt kommer til alt, er det jo det, der tæller. Og i den kontekst er den virkelige verden alt for kompliceret og uforudsigelig til, at man på forhånd kan snakke sig ud af det.

 

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.