Så længe Vækstfonden er dygtigt ledet og kan holde sig på dydens smalle sti, er der grund til at lade den fortsætte sit virke. I gode såvel som i dårlige tider. Jeg er en arg modstander af erhvervsstøtte. Hver gang jeg er i berøring med en erhvervsstøtteordning, oplever jeg,...