Hvis man som udlænding vil drive forretning i det, der på mange felter allerede er verdens største marked, så skal man ifølge Christina Boutrup forstå, hvordan man kan hjælpe det kinesiske kommunistparti med at nå sine mål herunder fastholde sin magt....