Pointen med denne artikel er at påpege meningsløsheden i de generelle råd og formaninger, som velmenende mennesker giver dansk erhvervsliv med på vejen....