Jeg vil mene, at enhver kan binde an med Ubuntu og få etableret et system, der ligger meget tæt på Windows og MAC, hvis man alene har behov for helt almindelige funktioner....