En udbredt misforståelse

Det er en udbredt misforståelse at Internetbaseret kommunikation automatisk giver bedre resultater end analog kommunikation.
Jeg taler ofte med teknologibegejstrede personer, der arbejder med den opfattelse at Internetbaseret kommunikation (e-mails, hjemmesider, blogs, Facebook osv) er identisk med effektiv kommunikation.  Dette er en eklatant misforståelse. Dårlig, uigennemtænkt og irrelevant kommunikation via Internettet giver målbart dårlige resultater. Dårlig, uigennemtænkt og irrelevant analog kommunikation giver sikkert også dårlige resultater, men for det meste måler vi det blot ikke.

Følgende facts kan vi holde os til:

  1. Internettet suger en stadig stigende andel af den samlede eksponeringstid for budskaber til stort set alle målgrupper. Det betyder at stort set alle målgrupper bliver stadig mere fortrolige med kommunikation via Internettet og tilbringer en stigende andel af deres vågne tid foran computeren.  Det giver derfor også som udgangspunkt god mening af benytte Internettet mere og mere til kommunikation  med vore målgrupper.
  2. Vi kan måle modtageradfærd, når vi kommunikerer via Internettet.  Det betyder, at vi både kan måle, når vi gør det rigtig godt og når vi gør det rigtig skidt.  Der er absolut ingen automatisk garanti for at vi altid får gode resultater!
  3. Via Internetbaseret kommunikation kan vi vælge løbende at lære mere om vores målgrupper og hvilke interesser den enkelte modtager pt. prioriterer højt.
  4. Det er økonomisk overkommeligt at versionere Internetbaseret kommunikation, så budskaberne tager udgangspunkt i vores akkumulerede viden om målgruppen og derfor bliver stadig mere relevante for for subsegmenter i målgruppen.
  5. Internetbaseret kommunikation har notorisk meget lave transaktionsomkostninger
  6. Forudsætningen for gode resultater med Internetbaseret kommunikation fordrer en kombination af solid viden om dialogkommunikation, indsigt i målgruppen, beherskelse af teknologien samt evne til at analysere data og benytte resultaterne som basis for de efterfølgende tiltag.

Den internetbaserede dialogproces giver os ”the brutal facts”, og muliggør, at vi kan måle om vi bliver bedre eller dårligere, når vi løbende justerer i vores kommunikation.  Den mulighed har vi ikke med analog kommunikation og det udgør en af de helt store forskellige mellem disse to hovedkanaler. Men at Internetbaseret kommunikation i sig selv skulle give bedre resultater end analog kommunikation er en misforståelse.

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.