Sådan skriver du en god bog

 En roman kommer til verden – del 2

Har du kommercielle ambitioner med dit bogprojektet, skal du finde balancen mellem den historie, du gerne vil fortælle, og den som mange læsere gerne vil købe eller låne, for derefter at anbefale til andre. Netop læsernes anbefalingerne spiller i dag en helt afgørende rolle for salget.


En bestseller med et dårligt plot, en forstillet handling, tyndt budskab og et kæmpe markedsføringsbudget.

Dårlige bøger kan godt blive bestsellere, men det kræver, at forfatteren eller bogens tema er kendt i forvejen. Og at der er et stort marketingbudget.

Med et dårligt produkt og et beskedent budget kommer den ukendte debutforfatter sjældent langt.

Men et godt produkt er langt fra tilstrækkeligt. Det skal på trods af det begrænsede budget komme til de potentielle læseres eller lytteres kendskab.

denne serie af artikler giver jeg mit bud , hvordan du opnår begge dele. En god bog og en effektiv markedsføring, der tilsammen kan sikre et salg på minimum 3.000 eksemplarer.

Artiklerne er skrevet for dig, der vil både skrive og udgive bogen. Vælger du at forsøge at få et forlag til at udgive den, kommer der yderligere et par opgaver oveni. Du skal først finde de forlag, der passer bedst til din type historie. Dernæst skal du, såfremt det bliver aktuelt, forhandle en aftale. Hvordan du griber de opgaver an er ikke beskrevet.


Den samlede proces

Den samlede proces, der skal omforme tanker i forfatterens hoved til sætninger foran læserens øjne eller oplæsning i hendes ører, kan med fordel betragtes i fem faser:

 1. Formulering af idé og koncept (bogresumé)
 2. Markedsføring
 3. Udvikling af basismanuskript
 4. Redaktion og korrektur
 5. Udgivelse

I nærværende og kommende artikler vil jeg diskutere, hvordan du griber arbejdet med punkt 1 – konkretisering af din idé – an, og hvordan du fastholder den i en konceptbeskrivelse, der guider dig i det videre arbejde. I senere artikler vil jeg uddybe de fire andre faser også.

Bogresuméet

Jeg har mange ideer til bøger, jeg kunne tænke mig at skrive. De hvirvler rundt i mit hoved hele tiden. Når jeg på et tidspunkt beslutter hvilken idé, der skal realiseres, går jeg i gang med at skrive et bogresumé.

Det indeholder og præsenteres i følgende tolv afsnit:

 1. Titel, undertitel og omslag (bogens forside, ryg og bagside)
 2. Formål
 3. Sammenfatning
 4. Målgruppe
 5. Lignende bøger
 6. Magneten
 7. Manuskriptprocessen
 8. Udgivelsesprocessen (produktion og distribution)
 9. Markedsføring
 10. Produktdetaljer (format, priser, ISBN og kategorier)
 11. Tidsplan og økonomi
 12. Om forfatteren

men afnittene udarbejdes i en lidt anden rækkefølge.

Produktdetaljer (format, priser, ISBN og kategorier)

Her vælger du bogens størrelse og i hvilke formater, den skal være tilgængelig (print, mobi og audio). Udtag ISBN numre til hvert format.

Vælg hvilke BISAC kategorier og Thema-grupper bogen passer i.

Formål

Beskrivelsen af bogens formål kan med fordel tage udgangspunkt i en karakteristik af den oplevelse, man ønsker at give læseren. Under læsningen og bagefter.

 • Hvad vil du opnå med med bogen?
 • Hvad vil du fortælle læseren?
 • Hvordan vil du fastholde hendes opmærksomhed?
 • Hvad skal hun efterlades med, når sidste side er vendt?

Her er der ikke nogen egentlige begrænsninger, men har du kommercielle ambitioner, det vil sige ønske om et vist minimumssalg, så er det nok en god idé samtidigt at overveje hvilken type læsere, der kunne være interesseret i den oplevelse.

At finde balancen mellem det, du gerne vil skrive, og det tilstrækkeligt mange gerne vil læse, er den klassiske udfordring. Udgiver du på et eksternt forlag, vil du blive udfordret på netop den balance. Udgiver du selv, kan du være lidt mere afslappet, forudsat du kan bære omkostningerne og afdække risikoen ved et flop.

Sammenfatning

Kan man lave en sammenfatning af en bog, der endnu ikke er skrevet?

Ja, det kan man sagtens, og det vil endda øge kvaliteten af slutproduktet markant.

Sammenfatningen er to til tre sider om persongalleriet, stederne og handlingen.
Under skrivningen kan bogen naturligvis stikke af i en helt anden retning, og så må sammenfatningen rettes til. At stoppe op og skrive en revideret sammenfatning, der tager udgangspunkt i bogens nye retning vil hjælpe projektet videre.

Lignende bøger

De fleste bøger ligner på et eller flere punkter andre. Forfattere læser typisk hundred gange mere end de skriver. Det er givende at læse bøger i samme genre og blive inspireret eller det modsatte.

Når du skal i gang med markedsføringen, kan du knytte annoncering til bøger i samme genre, der allerede sælger godt. Hvordan det gøres i praksis, kommer jeg tilbage til.

I bogresuméet lister du 5-6 bøger, der svarer til din egen. Skriver du på dansk, skal det være bøger, der er udgivet på eller oversat til samme sprog.

Målgruppe

På første side i alle bøger om effektiv forretningsudvikling og markedsføring understreges det, at du skal vælge din målgruppe med omhu, og at du skal lære den godt at kende.

Det gælder også bøger.

Når du har kommercielle ambitioner, så skal målgruppeovervejelserne med lige fra starten. De skal først og fremmest påvirke produktet, så det bliver relevant for tilstrækkeligt mange. Dernæst skal målgruppen have karakteristika, som sikrer, at den kan identificeres. Desto bedre du kan beskrive målgruppen på søgbare kriterier, desto lettere bliver det at gøre dem bekendt med bogens eksistens før og efter udgivelsen.

Titel, undertitel og omslag

Her redegør du for valg af titel og eventuel undertitel.

Titlen skal på samme tid fange læserens interesse og være rimeligt dækkende for indholdet. Den er bogens værditilbud, der skal sammenfattes i fem ord eller mindre. Gerne mindre.

På fagbøger er det en fordel at have en lidt længere undertitel, der hjælper potentielle læsere med at forstå om bogen er relevant for dem.

Uanset om du ændrer titlen undervejs, så er jeg overbevist om at, det gavner hele forløbet og det endelige reultat, at du overvejer værkets titel, inden du starter skrivningen.

Nu er vi nået så langt i afgrænsningen af bogen, at vi kan lave det først skud på et omslag.

I skivende stund er manuskriptet til Applying Artificial Intelligence endnu ikke klar. Men omslaget er.

Er det virkelig nødvendigt, når vi endnu ikke er begyndt på manuskriptet?

Ja, og det er der flere grunde til.

Markedsføringen, som starter længe inden bogen udkommer, kræver et omslag. Potentielle læsere skal fanges af bogens fysiske manifestation (som er virtuel!). Det er tusind gange nemmere at fange opmærksomhed med et billede af bogen end med en tekst, der beskriver den.

Den virtuelle manifestation vil også gøre det nemmere at rekruttere alfa- og betalæserne. Det kommer jeg tilbage til.

Det er de færreste forfattere, der kan designe et omslag, og selv de, der tror de kan, bør nok lade være.

Det koster penge.

Et godt omslag ligger på omkring kr. 5.000 plus moms. Skal du igennem flere forsøg, løber det op. Du kan benytte en designer i udlandet, hvor prisniveauet er omkring det halve af det danske. Så bliver der råd til lidt flere forsøg.

Der findes også andre metoder til omslagsdesign, som jeg kommer tilbage til.

Når du har fået lavet forside, ryg og bagside kan du simulere bogen i forskellige situationer. Jeg bruger en service, der hedder PlaceIT.

Magneten

Udtrykket er en oversættelse af det engelske The Hook, og er en kort redegørelse for, hvad der skal få målgruppen til at fatte interesse for bogen. Du vil trække på formuleringerne i afsnittene formål og sammenfatning, men magneten er alene set med læserens øjne.

Magneten vil hjælpe dig med at formulere de budskaber, som markedsføringen kommer til at benytte sig af.

Manuskriptprocessen

Du kan ikke skrive og udgive en god bog alene.

Hvor du skal bruge ekstern hjælp afhænger af dine interesser og kompetencer.

Overraskende mange bøger bliver skrevet af ghostwritere, fordi forfatterne med den gode historie ikke kan skrive eller vil bruge tid på det. Andre skal bruge en skrivecoach for at få det første manuskriptudkast i kassen. Andre igen kan klare det alene.

I dette afsnit beskriver du, hvordan du vil sikre et kvalitetsmanuskript. Der kommer meget mere herom i senere artikler.

Udgivelsesprocessen (produktion og distribution)

I dette afsnit beskriver du, hvordan hvert bogformat skal produceres og distribueres.

Den øgede digitalisering har ændret udgivelsesprocessen for alle formaterne, og jeg vil i kommende artikler gennemgå processen for hver enkelt.

Markedsføring

Når du har kommercielle ambitioner med bogen og ikke i forvejen er en kendt person, så er markedsføringen nok den allerstørste udfordring.

Mange fagbøger skrives af konsulenter og tjener i sig selv som markedsføringsinstrumenter. Her er målet ikke primært at sælge mange bøger, men af få flere og bedre betalte konsulentopgaver. Sådan startede jeg min forfatterkarriere og kan bekræfte, at metoden virker.

Med romaner eller fiktion er det helt anderledes.

Hvis salget af bogen alene bare skal kunne dække omkostninger til omslag, redaktion, korrektur og produktion skal den sælge minimum 300 styk. Investerer du i PR og marketing ryger nulpunktsomsætningen op på 5-600 eksemplarer. Først herefter er der penge til forfatteren.
Jeg tror, du vil bliver overrasket over, hvor få bøger der i Danmark sælger mere end 500 eksemplarer. Ikke fordi de er dårlige, men fordi kun få bliver opmærksomme på deres eksistens.

Hvis du ikke i forvejen er kendt og sidder på en stor pengekasse, så må du finde innovative måder at bringe bogen til læserens kendskab på. Det emne diskuterer jeg i mange flere detaljer i senere artikler.

Tidsplan og økonomi

Med de ovennævnte overvejelser og beslutninger på plads kan du opstille en grov tidsplan og et budget for udgivelsen.

Næste Artikel: Bogens værditilbud

Tidligere artikler i denne serie:

 1. Artikel 1: En roman kommer til verden

 

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.