Uniconta giver den endnu mere gas


Uniconta, der på kun tre og et halvt år i Danmark har fået 130 forhandlere, mere end 100 integrationspartnere, og hvor kunderne nu tælles i tusinder, sætter endnu mere damp under marketingmaskinen.


Erik Damgaard

Da Erik Damgaard i foråret 2016 lancerede sit nye økonomisystem, Uniconta, var mange sikkert tvivlende overfor, om verden virkelig havde brug for endnu et ERP-system.

Jeg var ikke i tvivl, men jeg mødtes på det tidspunkt også regelmæssigt med Erik Damgaard for at interviewe ham til bogen Fra Damgaard til Microsoft. Her fik jeg baggrunden for Uniconta-initiativet, og som altid (læs bogen) havde Erik tænkt det grundigt igennem og gjort sit analysearbejde, inden han gik i gang.

Efterfølgende kunne jeg konstatere, at han ikke var ene om sin vurdering af markedet for ERP-systemer. Netop i disse år dukker der nye spillere op, som også har set potentialet i den udskiftningsbølge, der er i gang, og som vil kulminere i løbet af de næste fem til ti år (min vurdering).

First we take Manhattan, then we take Berlin

Selv om Uniconta fra starten blev udviklet til det globale potentiale, så var det den særlige danske situation med Microsofts beslutning om at stoppe videreudvikligen og supporten af Dynamics C5, der skulle udnyttes først. Her var Erik, som CTO på Damgaards udvikling af Concorde C5, nok mere huskendt end nogen anden. Han fik sammensat et team af folk med stor erfaring fra ERP-markedet og rykkede meget hurtigt for at få sat sig på C5-kanalen. Det må siges at være lykkedes. Et godt produkt på det rigtige tidspunkt kombineret med solidt salgs- og marketinghåndværk har sikret etableringen af det økosystem, der skal betjene kunderne. En opskrift på vækst, som Erik Damgaard kender særdeles godt (læs bogen!). I dag har Uniconta 130 forhandlere i Danmark, mere end 100 integrationspartnere og kunderne tælles i tusinder. Af sidstnævnte kommer cirka halvdelen fra en C5-løsning.

De digitale guldkorn

Hvor markedsstrategien sidste år var afholdelse af små seminarer overalt i det danske rige, knap 50 blev det til i efteråret 2018, så er overliggeren nu sat et par hakker op.

Digitale Guldkorn

Uniconta har fået udarbejdet en rapport om det digitale niveau blandt økonomi- og regnskabsfolk i Danmarks små og mellemstore virksomheder. Rapporten, der er sober, veldokumenteret og velskrevet, viser, at der i de mange små og mindre virksomheder, som udgør rygraden i dansk økonomi, er plads til mange forbedringer. Forbedringer som vil gavne virksomhederne på alle de økonomiske parametre, men også gøre dem til mere spændende arbejdspladser. Her er virkelig alt at vinde og intet at tabe.

Med udgangspunkt i rapporten afholdes i september og oktober heldagsarrangementer i Kolding, Nyborg, Aalborg, Herning og København, hvor Erik Damgaard, Peter Lund Madsen og Mia Veldorm vil giver staldtips til digitale forbedringer og forandringer i små og mellemstore virksomheder. I arrangementerne deltager også Unicontas implementerings- og integrationspartnere, der viser, hvordan de gode råd fra talerne kan omsættes i praksis.

“Vi har allerede over 1.000 tilmeldinger til Digitale Guldkorn,” fortæller Casper Guldbrandsen, marketingchef hos Uniconta. “I København har vi lukket for tilmeldingen til det første arrangement, men afholder et ekstra i Tivoli Congress Center, og her er der forsat pladser ledige. Vi er specielt glade for, at revisorer udgør en tredjedel af de tilmeldte deltagere, for herigennem kommer budskaberne ud til endnu flere virksomheder.”

Peter Lund Madsen, også kendt som HjerneMadsen, er altid spændende og underholdende. På Digitale Guldkorn vil han give gode råd til, hvordan man gør mennesker forandringsparate. Ja, hvordan man får dem til at drive forandringerne. For hvis noget skal forbedres, skal det jo først forandres. Uden forandringer – ingen forbedringer.

Erik Damgaard har de fleste nok ikke set på en scene før. Jeg har, og jeg tør godt love, at det ikke bliver kedeligt. Erik er en af verdens ypperste supernørder, der har dokumenteret, at han mere end en gang har kunne udvikle en kassesucces. Han kan om nogen bygge bro mellem det tekniske og det praktiske.

Mia Veldorm har jeg ikke oplevet før, men hun har en spændende bagrund, og som markedschef hos Danløn er hun om nogen i kontakt med de små og mellemstore virksomheder, som Digitale Guldkorn henvender sig til. Hendes indlæg handler om potentialet i den digitale transformation, om løsninger til de forhindringer hun selv har oplevet, og hvor der fortsat er lavthængende frugter at plukke.

Digital transformation er et nationalt anliggende

99% af Danmarks private virksomheder har under 250 ansatte. 75% af dem er uafhængige. Det vil sige, at de ikke er et datter- eller holdingselskab. Langt de flest danskere arbejder i en lille eller mellemstor uafhængig virksomhed, og både vores velstand og velfærd afhænger af, at de klarer sig godt. (Kilde: Danmarks Statistik)

Netop i disse år er debatten om, hvordan Danmark kan og skal fortsætte sin udvikling som et af verdens rigeste og mest lige lande, tiltagende. I en verden med øget global konkurrence, voksende klimaudfordringer og stigende international politisk uro er det nok de færreste, der er opmærksomme på, at små og mellemstore virksomheder udgør fundamentet i den private sektor. Forbedringer i produktivitet, konkurrenceevne, beskæftigelse og indtjening har en positiv afsmitning på vores modstandskraft overfor internationale økonomiske kriser og leverer samtidigt ressourcerne til øget velstand og velfærd. Herunder også til løsningen af de store internationale opgaver som klima og fred.

Af SMV Barometret 2019 fra revisorkæden BDO, fremgår det at 54,4 procent af virksomhederne ser hård konkurrence om kunderne som deres største udfordring. Men andelen af virksomheder, der planlægger at skrue op for investeringerne i digitalisering og ny teknologi, ligger kun på 25 procent. Man må håbe, at Digitale Guldkorn kan medvirke til at skabe mere balance mellem udfordringer og investeringer. (Kilde: Tech Management)

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.