Kina overhaler USA som det største marked


De årlige rapport fra TBK Consult, der viser den relative efterspørgsel efter informationsteknologi i hvert af de 229 lande i verden, bekræfter, at Kina nu har overhalet USA som det største marked.


COVID-19-pandemien ændrer dagsordenen for de fleste virksomheder i alle lande, og det er usikkert, hvordan verden vil se ud på den anden side.

2020-udgaven af rapporten fra TBK Consult er baseret på CIA’s skøn over nationalregnskabstal for 2019 og afspejler derfor ikke virkningen af COVID-19-pandemien. Virussen hæmmer uden tvivl en betydelig del af den forventede økonomiske vækst i de fleste lande, men den påvirker muligvis ikke den samlede fordeling af den industrielle efterspørgsel. Vi ved det ikke med sikkerhed, før vi ser tallene i 2021.

Alt, der er forbundet med fjernarbejde og virtuelt samarbejde og møder, vil opleve en stigning i efterspørgsel. Mange oplever fordelene ved at droppe pendling og rejser, og ser det positive ved at arbejde hjemmefra. De vil blive fortrolige med de nødvendige værktøjer. Virksomhedsejere og ledere vil sætte pris på fordelene ved det reducerede behov for fysiske lokaler, og de vil opdage, at det meste af deres personale faktisk godt kan holde styr på sig selv. Lukning af skoler og andre uddannelsesinstitutioner vil fremskynde implementeringen af e-læringsløsninger. På den anden side af pandemien vil vi have en befolkning af lærere og studerende, som alle har praktisk erfaring med disse værktøjer. Jeg vil blive overrasket, hvis det ikke har en positiv indflydelse på efterspørgslen efter e-læringsplatforme.

TBK Consult beregner og offentliggør BECH-indekset årligt som et hjælpeværktøj til virksomheder, der arbejder med international ekspansion.

BECH-indekset for et land afspejler landets efterspørgselskapacitet og afspejler således også andelen af den globale efterspørgsel efter informationsteknologirelaterede produkter og tjenester.

Efterspørgsel bevæger sig østover

Nord- og Sydamerika har oplevet et fald på 15 procent i perioden 2014-2020.

Efterspørgslen fra Central- og Sydamerika falder igen i 2020 rapporten, og faldet i efterspørgsel fra Nordamerika resulterer i et nettotab på 1,52 procent for området.

Den Europæiske Union har mistet 11 procent af den globale efterspørgsel i samme periode, og efter en svag stigning i 2018 fortsætter faldet i 2020. Rusland, det sjette største marked, har mistet 13,79 procent siden 2014. Tabet i 2020 er 2,18 procent.

Nordamerika og Europa er fortsat meget interessante områder med nogle af de største markeder i verden, og på grund af stigende lønomkostninger og offentlige udgifter er der et voksende behov for IT til analyse og proces- og omkostningsoptimeringer.

Mellemøstens andel af den globale efterspørgsel er faldet kontinuerligt siden 2017, og regionen har mistet 3,65 procent på fire år. Fremtidig vækst i Mellemøsten kræver en omstrukturering væk fra afhængigheden af ​​olie og gas og en generel liberalisering af økonomien. Jeg er fortsat skeptisk over, om de får succes med en sådan transformation og forudsiger et fortsat fald i regionen.

Kina fortsatte sin vækst og er med en vækst på 7,69 procent fra 2019 til 2020 blevet det største marked for informationsteknologi i verden og skubber dermed USA ned på andenpladsen.

For 2020 steg Asien og Stillehavsområdets andel af den globale efterspørgsel som helhed med 2,33 procent. Det mest fremtrædende vækstområde er Indien med en stigning på 34 procent i perioden 2014-2019. Fra 2019 til 2020 faldt imidlertid Indias andel af verdensefterspørgslen 1,57 procent.

Du kan købe rapporten (€4,99 plus moms) her ved at klikke her.

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.