Er min bog “Fra Damgaard til Microsoft” en loyal beretning?


Målgruppen for bogen er alle med interesse for erhvervslivet, der ønsker at komme et par spadestik dybere end det normalt er muligt. Læsernes anmeldelser tyder, på at det er lykkedes.


I sin anmeldelse af min bog Fra Damgaard til Microsoft i JyllandsPosten kalder Ulla Bechsgaard den for “en loyal beretning”, men hun antyder ikke hvem denne loyalitet i givet fald skulle være tiltænkt.

Inden jeg gav mig i kast med bogen var jeg helt opmærksom på, at specielt journalister ville være på vagt overfor, om min biografi nu var en ren rygklapper affære. Jeg havde trods alt selv arbejdet i både Damgaard Data og Navision, og min adgang til Erik og Preben Damgaard kunne tænkes at være behæftet med direkte eller indirekte betingelser. Lagde mine relationer til de medvirkende begrænsninger på, hvad jeg kunne og ville skrive?

No stings attached

Hverken Erik eller Preben eller andre af de over 100 personer i og omkring Damgaard Data og Navision Software, som jeg har interviewet, stillede nogen betingelser. Naturligvis er der blevet sagt ting “udenfor referat.” Sådan er det altid, når et interview kører. Jeg har også interviewet personer, som ikke ønskede at optræde med navns nævnelse blandt kilderne. Det har jeg respekteret. Men udarbejdelsen af bogen har ikke været styret af kildernes ønske om at tegne det ene eller det andet billede. Selv om en del da bestemt har forsøgt at skubbe i den retning.

Til gengæld har reseach og skrivning været styret af mine ønsker om at dokumentere, hvad der skete, hvorfor det skete og hvilke konsekvenser det fik. Jeg har ønsket at være loyal overfor historien, overfor det der faktisk fandt sted. Når det tog 3½ år at skrive bogen, skyldtes det blandet andet et meget grundigt research arbejde med at tjekke kronologi og facts.

Loyalitet overfor formålet

I mit arbejde som konsulent og underviser har jeg udarbejdet talrige case stories. Nogle af dem er også offentliggjort via mine blog posts. Jeg havde længe næret et ønske om at skrive en omfattende case story, som kunne rumme flere nuancer end de 2-3 sider, der var formatet til mine workshops, tillod.

Formålet med “Fra Damgaard til Microsoft” har således været at dokumentere en virksomheds udvikling fra vugge til voksen. Med det omfattende kildemateriale i form af interviews, interne papirer og presseklip kunne jeg snildt have skrevet over 1.000 sider, men af hensyn til projektets økonomi og læsernes tålmodighed blev grænsen sat ved 500 sider.

Kriterierne for om begivenheder kunne komme med i bogen var følgende:

  1. Det skulle have betydning for forretningens udvikling. Grænsen mellem de medvirkendes forretnings- og privatliv, blev trukket ret skarpt op. Hvis jeg skønnede det ikke havde betydning for forretningen, så kom det ikke med.
  2. Der skulle foreligge mere end en enkelt kilde. Hvis kun en enkelt kilde kunne berette om et forhold, var der for stor risiko for, at det drejede sig om erindringsforskydning (et meget udbredt fænomen!).

“Fra Damgaard til Microsoft” skulle være og er også blevet en omfattende case story. Der er vel 90% fakta og 10% reflektioner fra min side. Der er detaljer nok til at også læseren kan gøre sig sine egne reflektioner.

Hvorfor Damgaard Data og Navision?

Når Damgaard Data og Navision blev virksomheden, der skulle skrives om, skyldes det, at der opstod en enestående mulighed for at komme helt tæt på de centrale kilder. Den mulighed kunne jeg ikke undlade at udnytte.

Men det skyldes også, at Damgaard Data var i en branche, som jeg selv har været aktiv i siden 1980, og hvor jeg føler at have en helt særlig indsigt. At jeg selv havde arbejdet i virksomheden, gav mig yderligere et stort forspring i forhold til at forstå både forretningen og dens omgivelser.

Målgruppen for bogen er alle med interesse for erhvervslivet, der ønsker at komme et par spadestik dybere end det normalt er muligt. Læsernes anmeldelser tyder, på at det er lykkedes.

Ulla Bechsgaard skriver at bogen vil være egnet som lærebog på diverse businessuniversiteter, og det er jeg helt enig i. Vi er i færd med at oversætte bogen til engelsk, så universiteter verden over kan få gavn af Damgaard Datas historie.

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.