Er vores holding til innovation kulturafhængig?


Du kan muligvis hævde, at Everdingen og Waarts undersøgelse er forældet, kun vedrører ERP og ikke kan ekstrapoleres til andre innovationer og markeder. Det kan ikke afvises, men noget tyder nu alligevel på, at lande optager innovationer meget forskelligt.


Man skulle vel tro at virksomheder overalt i verden fungerer efter de samme grundliggende principper?

For at overleve skal de kunne tjene penge. For at vokse har de brug for product management, product marketing, fortløbende produktudvikling, ledelse samt for at udvise en vis grad af operationel ekspertise. Det er vel ikke urimeligt at antage, at når det kommer til kultur, er de største forskelle at finde i, hvordan vi kommunikerer, etablere relationer, interagerer og forhandler.

The Law of Diffusion of Innovation

Man kunne forvente, at forretningsfolk uanset kultur er lige nysgerrige efter at lære nye metoder til at øge indtægterne og mindske driftsudgifter og kapitalkrav.

Men det er tilsyneladende ikke tilfældet.

Ifølge en undersøgelse fra 2003 af Yvonne M. Van Everdingen og Eric Waarts, begge fra Erasmus University Rotterdam, har kultur angiveligt en betydeligt indflydelse på, hvordan innovationer udbredes. Deres undersøgelse fandt store variationer i, hvor hurtigt nye ERP-systemer blev taget i brug i forskellige lande. Da de forsøgte at forklare forskellene ved at relatere dem til Hofstedes daværende fem (nu seks) kulturelle dimensioner og til Halls kulturelle klassifikation, fandt de signifikante sammenhænge.

”Resultaterne af vores undersøgelse har store konsekvenser for leverandører af innovationer, der ønsker at lancere deres produkt i flere lande. Et væsentligt budskab er, at selv i Europa findes der store kulturelle forskelle, der væsentligt påvirker optagelsen af ​​innovationer. Generelt synes de nordiske europæiske lande at være mest modtagelige for banebrydende nyskabelser (f.eks. ERP-systemer). Lande, der er kendetegnet ved et højt niveau af risikoaversion og et lavt niveau af langsigtet orientering (f.eks. Middelhavslande), er mindre tilbøjelige til at optage sådanne innovationer spontant.”

Undersøgelsen fandt den langsomste adoptionsgrad i Storbritannien (lavere end Sydeuropa), hvilket overraskede mig. Storbritannien er ofte øverst på listen over de lande, virksomheder gerne vil ind i, hovedsageligt fordi det er et stort marked (# 8 i henhold til BECH-indekset), og fordi engelsk er hovedsproget. Everdingen og Waarts undersøgelse viser, at Storbritannien måske ikke er et så attraktivt sted at lancere et innovativt produkt. I betragtning af at mange teknologiselskaber strømmer til landet, ser vi ud til at have en cocktail af hyper-konkurrence og kundekonservatisme, som måske ikke er særlig attraktiv for virksomheder med et innovativt produkt og et moderat markedsføringsbudget.

Man kan hævde, at Everdingen og Waarts undersøgelse er forældet, kun vedrører ERP og ikke kan ekstrapoleres til andre innovationer og markeder. Det kan ikke afvises, men det er alligevel et relevant spørgsmål, om ikke forskellige lande ikke optager innovationer forskelligt. Hofstedes kulturelle dimensioner kan give os værdifulde indikatorer, hvis vi oplever, at vores value proposition modtages forskelligt i forskellige lande.

LITTERATUR:

  • Everdingen, Y. M. V.; Waarts., Eric. (2003). The Effect of National Culture on the Adoption of Innovations. Marketing Letters, 14(3), 16.
  • Hofstede, G. (2013). Culture’s consequences: Comparing values, behaviours, institutions, and organisations across nations. Thousand Oaks, California.
  • Hall, E. T. (1976). Beyond culture / Edward T. Hall. Garden City, New York. Anchor Press.
  • Rodgers, E. M. (1962). Diffusion of Innovations. New York, The Free Press of Glencoe.

Dette indlæg er oversat fra engelsk og er et uddrag fra min bog Going Global on a Shoestring.

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.