Læhegn eller vindmøller?


Corona-krisen ramte også meploy, den nye danske digitale platform til vikarformidling. På trods af tilbageslaget fandt man alligevel ekstra ressourcer til salgsarbejdet. Det ser nu ud til at have lønnet sig.


Da verdens lande lukkede grænserne og sendte folk på hjemmearbejde, blev de globale forsyningskæder hurtigt slået i stykker. På trods af stigningen i internethandel blev der færre containerne, som skulle fyldes og tømmes, og arbejdet på lagrene i industrien gik i stå.

Netop logistik og industri beskæftiger mange vikarer, og når aktiviteten falder, rammer det dem først. Vikarer behøver man nemlig ikke at afskedige. Aftalerne udløber af sig selv og forlænges blot ikke. I stedet beder man sine funktionærer om at trække i arbejdstøjet og løse opgaverne. På den måde undgår man for mange fyringer.

Den mekanisme er der ikke noget at udsætte på. Corona-krisen varer ikke evigt, og virksomhederne vil gerne holde på deres funktionærer, så de er klar, når økonomien igen kommer op i omdrejninger. Men det går hårdt ud over vikarerne og den branche, der formidler dem.

Michael Bugaj, CEO and founder at meploy

”Selvom lukningen af grænserne ikke direkte omfattede varebevægelser, så slog de andre effekter af Corona-krisen fuldt igennem på vikarbranchen i sidste måned,” udtaler Michael Bugaj, CEO og stifter af danske meploy. ”Efter en meget aktiv marts vil jeg skønne, at vikarforbruget faldt til det halve i april. Nu kommer sommeren, der normalt er lavsæson for vikarer i industrien, så vi må nok regne med, at vikarmarkedet for året som helhed vil se en samlet reduktion på omkring 30%.”

Når kunderne får bedre tid

Hvor faldet i omsætning stammede fra meploys nuværende kunder, opdagede Michael Bugaj og hans medarbejdere, at de potentielle kunder samtidigt var lettere at komme i kontakt med og også nemmere at få i tale.

”De personer, vi skal tale med om meploy, har typisk meget travlt,” fortæller Michael Bugaj. ”De kan også være svære at få til at overveje forandringer, fordi den løsning, de allerede har, jo fungerer i det daglige.”

Allerede før Corona-krisen oplevede salgsfolkene hos meploy nemlig, at det sjældent var udsigten til en besparelse, der motiverede kunderne til at skifte til den digitale løsning. Det var mere afgørende, at der skulle bruges mindre tid på rekvirering af vikarerne, at man løbende kunne følge med i bemandingssituationen, at vikarerne mødte op til tiden som aftalt, og at de var omgængelige og pålidelige. At der så samtidigt kunne spares nogle penge, var en fin bonus oveni. Besparelsen kunne man hurtigt regne ud, men at efterprøve og opleve de andre forhold krævede jo, at kunden testede løsningen af eller i det mindste lyttede til andre, der brugte den. I en travl hverdag kunne det godt knibe med at finde tid til det.

Den tid har de potentielle kunder nu.

”Faktisk er det ikke kun et spørgsmål om bedre tid,” fortsætter Michael Bugaj. ”Det er også et bevidst ønske om at komme styrket ud på den anden side af krisen. Selv om vi alle synes, det er en træls situation, og vi længes efter en normal hverdag, så føler vi også en forpligtelse til at bruge pausen konstruktivt. Derfor er der for tiden stor interesse for at kigge på alternative og ikke mindst digitale løsninger.”

Anticyklisk adfærd lønner sig ofte

På trods af nedgangen i omsætning og indtjening lykkedes det alligevel meploy at finde lidt luft i budgettet til ekstra ressourcer og allerede i april kunne de reorganisere aktiviteterne, så der blev mere plads til det opsøgende salg.

”Salg er en proces med mange delaktiviteter, og selve dialogen med kunden er kun toppen af isbjerget,” understreger Michael Bugaj. ”Vi har foretaget en yderligere opsplitning af processen, så vi, der har stor erfaring, kan bruge mest mulig tid på den fysiske kundedialog, der nu udelukkende foregår på telefonen og i virtuelle møder. Der er så andre, der tager sig af research, dokumentation og opfølgning.”

Hvor der før Corona-krisen ofte skulle holdes fysiske møder og demonstrationer med potentielle kunder, så foregår alt nu virtuelt. Det betyder kolossale tidsbesparelser for meploy, der ikke længere har rejsetid. Løsningen kan snildt præsenteres over internettet, og man kan få afklaret alle spørgsmål på mindre end en time.

”Selvom det er hårdt lige nu, så er optimismen med hensyn til fremtiden i top,” siger Michael Bugaj med et smil. ”Vores pipeline vokser hver dag og indeholder flere og flere af de helt rigtige navne i vore målgruppe. Vi skimter et solidt gennembrud for digital virkarformidling på den anden side af Corona-krisen.”

Om meploy

meploy er den nye digitale platform til formidling af vikarer. Hvor virksomheder, som skulle bruge midlertidig arbejdskraft, tidligere ringede til vikarbureauerne, der så kiggede i deres database og fandt egnede kandidater frem, så tilbyder meploy nu direkte og øjeblikkelig kontakt.

”Vi har gjort det nemt at oprette jobs og vagter, og vores database er nu så stor og vores algoritmer så gode, at vi kan matche på mindre end et minut,” slutter Michael Bugaj. ”Det går så hurtigt, at vi har lagt en 10 minutters forsinkelse ind, så den, der opretter jobbet, kan nå at rette eventuelle tastefejl inden matchene præsenteres.”

Med meploy bliver besparelsen på transaktionsomkostningerne til virkarformidling fordelt mellem virksomhederne og løsarbejderne. Hvor vikartillægget ved manuel formidling typisk ligger på 20 til 50 procent af lønnen tilbyder meploy en fast afgift per time på mellem 20 og 14 kroner afhængig af aftalens omfang. Alle formidlinger finder sted efter gældende overenskomster med ferietillæg og pension. Herudover deler meploy 10% af deres overskud med vikarerne.

For at sikre virksomhederne pålidelige og kvalificerede medarbejdere foretager meploy en grundig online verificering, hvor der tjekkes ID, straffeattest og kvalifikationer samt gennemføres video- og telefoninterviews.

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.