Tidsplan og økonomi

En roman kommer til verden – del 9

I denne artikelserie diskuterer jeg både planlægning, projektstyring, den kreative skriveproces, produktion, distribution og alle de kommercielle forhold, der skal sikre, at potentielle læsere bliver bekendte med din udgivelse og køber den.

Den samlede proces, der skal omforme tanker i forfatterens hoved til sætninger foran læserens øjne eller oplæsning i hendes ører, deler jeg op i fem hovedfaser:

A. Formulering af idé og koncept (bogresumé)
B. Markedsføring
C. Udvikling af basismanuskript
D. Redaktion og korrektur
E. Udgivelse

I denne og tidligere artikel forklarer jeg, hvordan du konkretiserer din idé, og hvordan du udarbejder den konceptbeskrivelse, der skal sikre et godt produkt og en effektiv markedsføring.


Konceptbeskrivelsen – også kaldet bogresuméet – indeholder følgende tolv elementer:

1. Titel, undertitel og omslag (bogens forside, ryg og bagside)
2. Formål
3. Sammenfatning
4. Målgruppe
5. Lignende bøger
6. Magneten
7. Manuskriptprocessen
8. Udgivelsesprocessen
9. Markedsføring
10. Format, priser, ISBN og kategorier
11. Tidsplan og økonomi
12. Om forfatteren

Denne gang skal vi kigge på tidsplan og økonomi.

Tidsplan

En tidsplan repræsenteres mest overskueligt i et Gannt diagram. Her listes opgaverne i første kolonne, mens tiden angives i den øverste række. Typisk ved angivelse af ugenumre.

Hver opgave tildeles det tidsrum, som den forventes at tage. Mange opgaver har en indbyrdes afhængighed, hvilket vil fremgå af oversigten. Forsinkelse på én opgave vil derfor altid skubbe planen for de efterfølgende.

Mange bliver overraskede, når opgaverne listes og deres tidsforbrug skal estimeres. Det tager væsentlig længere tid end forventet. Der kan let gå seks til otte måneder fra første manuskriptudkast foreligger og til at bogen kommer fra trykken.

Jeg bruger Microsoft Excel eller Apple Numbers til mine Gannt diagrammet. Men et værktøj som Asana give flere muligheder og kan med fordel anvendes, hvis flere skal samarbejde om opgaverne.

Økonomi

I bogresuméet bør du medtage en oversigt over den anslåede økonomi i dit projekt. Udgiftsiden består af de omkostninger, du forventer, at bogen vil give anledning til. Indtægtssiden repræsenterer salget og den del der er tilbage til dig efter moms, tryk, lager, distribution og boghandleravance. Hvis jeg benytter en vejledende udsalgspris på 249,- inklusive moms, vil der netto være 94,- tilbage til mig per solgt bog. Lidt mere på e- og lydbøger. Jeg har ikke medtaget indtjening på streaming.

Jeg påregner, at de direkte omkostninger til Balladen i Mekka vil løbe op i små 60.000 (plus moms). Med en forventet bogpris på 249,- inklusive moms giver det et break-even (nulpunktsomsætning) på knap 600 bøger. Da jeg regner med at sælge 3.500 bøger i år, vil det give et dækningsbidrag til mine faste omkostninger og tidsforbrug på godt 250.000. Heri er ikke indregnet indtægter fra foredrag og andre relaterede aktiviteter. På mine fagbøger er de relaterede indtægter meget høje, men det forventer jeg ikke i samme udstrækning på romanerne. Salget er i starten også begrænset til det danske marked. Kommer den godt fra start her, overvejer jeg en tysk og en engelsk udgave.

Oversættelserne kan jeg selv finansiere mens tryk og distribution på tysk- og engelsktalende markeder kan foregå via Amazon. Den helt store udfordring er markedsføringen. Det kommer jeg tilbage til i en senere artikel.

Næste artikel: Om forfatteren og bogens genre


Tidligere artikler i denne serie:

Artikel 1: En roman kommer til verden
Artikel 2: Sådan skriver du en god bog
Artikel 3: Bogens værditilbud
Artikel 4: Målgruppe
Artikel 5: Magneten der tiltrækker læsere og anmeldere
Artikel 6: Manuskriptet
Artikel 7: Markedsføring
Artikel 8: Udgivelsesprocessen

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.