Bogudgivelse

En roman bliver til – del 15

I artikel 7 gennemgik jeg summarisk de aktiviteter, jeg inkluderer i udgivelsesprocessen i Danmark:

  1. Oprettelse på Bogportalen (for den trykte udgave)
  2. Opdatering af din profil hos Dansk Forfatterforening
  3. Ombrydning til tryk
  4. Kompilering til e-bog
  5. Indtaling og forberedelse af lydfiler til lydbogsudgaven
  6. Oprettelse hos Publizon (e-bog og lydbog)
  7. Valg af trykkoncept
  8. Registrering i Dansk Bogfortegnelse (lektørudtalelse)

I denne artikel vil jeg gennemgå nogle af udgivelsesaktiviterne i yderligere detaljer.

Hvor henter du hjælp?

Der er grænser for detaljeringsniveauet i denne serie artikler, hvor min ambition ikke er at skrive brugsvejledninger til webportaler og software. Ønsker du flere detaljer, end jeg tilbyder, men ikke vil investere tid i research på ChatGPT, YouTube og søgemaskiner, kan du finde hjælp på Bogbrancheguiden.

Du kan også stille spørgsmål i NewPubs Facebookgruppe, men overvej nøje formuleringen. Stil ét spørgsmål ad gangen og undlad at spørge om noget, du meget nemt selv kan finde ud af ved at søge lidt på Google eller ved at læse NewsPubs bøger. Sprøger du og får hjælp i gruppen, bør du efter min mening også selv bidrage med opslag og kommentarer, hvor du deler dine erfaringer og indsigt.

Oprettelse på Bogportalen

Hvis læserne skal kunne købe din trykte bog hos boghandlerne og på bogportalerne (Saxo, Tales, Bog&Idé m.fl.), så skal den være oprettet på Bogportalen og ligge på lager hos enten DBK eller Dafolo.

At bogen kan findes på Bogportalen er ikke nogen garanti for, at boghandlerne tager den hjem, men det sikrer de på forespørgslen kan levere den hurtigt (3-5 dage). Der kommer mere om salg via boghandlerne i en senere artikel.

Jeg har en forlagsaftale med DBK, som har oprettet og givet mig adgang til Bogportalen.

Som jeg skrev i artikel 7, kan du oprette din bog længe før den udkommer. Hvis du påtænker at indgå særaftaler med udvalgte boghandlere og portaler, er det en fordel, at det foregår via Bogportalen, hvor de i forvejen styrer deres indkøb og lager, og hvor du kan oprette kampagner for hver enkelt bog.

Registreringen står sig bedst ved at have bogens forside med. Som jeg har skrevet andetsteds er omslaget noget af det første jeg får lavet, så derfor var det også klar til Bogportalen. Skulle du senere ombestemme dig, er det ikke noget problem. Du skifter blot billedet ud.

Dansk Forfatteforening

Hvis du er forfatter, bør du være medlem af Dansk Forfatterforening. For mig er det en selvfølge at være medlem af den faglige organisation, der varetager mine interesser. I de år, hvor jeg var ansat på funktionær- eller direktørkontrakter, var jeg aktivt medlem af DJØF. Som forfatter var det derfor naturligt også at melde mig ind i forfatterforeningen.

Mens du forbereder din første udgivelse, kan du blive associeret medlem.

Ombrydning til tryk (og e-bog)

Den teknologiske udvikling er den primære årsag, til at antallet af forfattere, der selv udgiver deres bøger, stiger. Omkostningen til at få en bog på gaden falder løbende.

Først reducerede print-on-demand teknikken behovet for at trykke store oplag. Så fjernede e-bogsformatet helt behovet for lager og senest er lydbogformatet, der heller ikke kræver lager, blevet meget populært. Med bogportaler som Amazon, Saxo og Tales kan man helt undgå at investere i store oplag og at skulle tilbyde boghandlerne returret.

Vil du maksimere dit salg, skal du dog udover at tilbyde dine bøger i alle formater have boghandlerne med.

At tilbyde en bog i et trykt format, som fortsat er det mest efterspurgte herhjemme, betyder, at den skal ombrydes eller layoutes. Tidligere krævede det en grafiker, der kunne håndtere Adobe InDesign eller et lignende program.

Det gør det ikke længere. Apps som Vellum og Atticus kan klare opgaven.

Til Balladen i Mekka benyttede jeg Vellum og må erkende, at det er en perfekt løsning til tekstbøger. Hvordan appen håndterer bøger med mange illustrationer ved jeg først om et par måneder, når vores næste bog udkommer.

Vellum er netop udviklet til at ombryde bøger og har de funktioner, du skal bruge. Tilmed finder jeg det meget brugervenligt. Når du har færdiggjort den trykte udgave, har du automatisk den elektroniske i de formater som kræves.

Selvom Villum laver det meste arbejde for dig, skal du fortsat tjekke, at der ikke er horeunger i slutningen af kapitlerne, og at orddelinger sker korrekt. Deles et ord forkert, kan du lære Vellum, hvor stavelserne ligger.

Når du har ombrudt manuskriptet, kender du det nøjagtige sideantal, kan derfor beregne rygbredden og få lavet det endelige omslag. Den opgave tager min grafiker sig af.

OBS: Vellum er et amerikansk produkt og tilbyder derfor de amerikanske standardformater. Mine danske bøger er 155x230mm (stor roman). I Vellum er det, der kommer tættest på, 152*229mm. Folkene hos Scandinavian Book (Bookbox) er flinke og hjælper med at twiste formatet på plads.

Klik her for en nærmere gennemgang af Vellum, der kun findes til Apple MacOS og af alternativet Atticus, der også fås til Microsoft Windows.

Indtaling og forberedelse af lydfiler til lydbogsudgaven

Det emne behandler jeg i en særskilt artikel.

Oprettelse hos Publizon (e-bog og lydbog)

Publizon distribuerer e-bøger og lydbøger til de fleste platforme i Danmark. Du kan først oprette dine bøger hos Publizon, når de er klar til upload, men vent under alle omstændigheder til du har sendt to trykte eksemplarer til DBC. Læs hvorfor senere i denne artikel.

Har du benyttet Vellum, får du automatisk genereret e-bogen i de formater, du skal bruge til de forskellige platforme. Til Publizon benytter du det generiske format.

Lydfilerne skal overholde en række tekniske krav og navngives på en bestemt måde, som jeg vil redegøre for i den senere artikel om lydbogen.

Valg af trykkoncept

Med mindre du er nogenlunde sikker på at sælge mere end 400 styk, er Bookbox den billigste løsning. For Balladen i Mekka er det mit mål at sælge 3.000 eksemplarer, men da jeg ikke ved, hvor lang tid det vil tage, og om jeg nogensinde når det, har jeg valgt Bookbox. Stykprisen bliver højere end ved større produktioner, men risikoen til gengæld markant lavere.

Der er mange muligheder for at få trykt bøger, men jeg har ikke erfaring med andre en Bookbox og LaserTryk. Deres service er til gengæld også så god, at jeg ikke er stærkt motiveret til at søge andre steder hen.

Registrering i Dansk Bogfortegnelse (lektørudtalelse)

Hvor Bookbox tager sig af pligtafleveringen til det Kgl. Bibliotek, skal du selv sørge for at sende to eksemplarer til DBC. Det ene er til Dansk Bogfortegnelse og det andet til lektørudtalelse.

Hvis du uploader e- eller lydbogsudgaven til Publizon napper DBC den der, og du forpasser muligheden for at medsende et følgebrev. Vent derfor med at uploade til du har sendt de to trykte eksemplarer med et følgebrev, der opsummerer bogens intention og handling.

Næste artikel: Lydbogen 1


Andre artikler i denne serie:

Skriv et svar

Dette site bruger Akismet til at reducere spam.